3 Comments

Hi anh, em cảm thấy góc nhìn này khá trùng với quan điểm của tác giả Trần Thu Hà. Cô có 2 con nhỏ và cô quan niệm là trong nhà không có tivi, không video game, không smartphone (bây giờ mấy bé lớn nên được sử dụng theo quy định riêng :v), chỉ có sách là nhiều nhất thôi. Nên bị gài vô thế không có gì chơi, mấy em phải đọc sách thôi.

Bản thân em trước đây cũng từng như thế. Vì buồn quá nên phải mượn sách trong thư viện và đọc mải mê... cho đến khi có điện thoại.

Dù vậy, em nghĩ sở thích ở giai đoạn tuổi thơ định hình khá nhiều cho cái người lớn của mình sau này.

Expand full comment