1 Comment
Sep 18, 2022Liked by Dentmakers

Bài viết rất hay bạn ơi, cảm ơn về góc nhìn. Mình có từng đi du học và làm Tech nên những gì bạn nói hoàn toàn chính xác, chính lúc đi du học mình cũng k có kế hoạch cụ thể nào.

Và cho đến lúc về VN luôn cũng vậy, cơ mà sau này những cơ hội khác đến đều nhờ những trải nghiệm du học mà ra, nhưng được áp dụng theo một cách rất riêng.

Expand full comment