2 Comments
Oct 28, 2022Liked by Dentmakers

Cám ơn Minh về bài viết này. Rất giá trị. Chúc Minh nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

Expand full comment

Bài viết hay quá anh ạ, em mở mang được nhiều thứ!

Expand full comment