5 Comments

Bài viết tuyệt vời. Cám ơn bạn đã có góc nhìn rất sâu sắc đi kèm với các kiến thức chuyên ngành. Hy vọng sẽ tiếp tục xem những bài viết chất lượng từ Dentmakers.

Expand full comment
Jul 24, 2022Liked by Dentmakers

Đây là lần đầu tiên em biết đến Dentmakers và cũng là lần đầu tiên em comment trên Substack ạ. Bài viết của anh rất là bổ ích và cung cấp cực nhiều kiến thức, góc nhìn mới lạ đối với em, nãy giờ em bookmark các ref của anh cũng 1 list hehe, để tiếp tục tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh rất nhiều về bài viết hết sức chi tiết và thú vị này <3

Expand full comment

Mỗi blog của anh Minh trên dentmakers hay trên the curious, em luôn spend time để đọc đi đọc lại vài lần. Square là favourable trong payment facilitator , để pitch 1 start up về consumer lending thì anh sẽ chọn start up nào ạ. Em cảm ơn anh

Expand full comment