2 Comments
Aug 24, 2022Liked by Dentmakers

Mình cũng đang dự định kinh doanh dịch vụ mới v bài viết này rất giá trị cho kế hoach của mình. Rất cảm ơn tác giả.

Expand full comment
Aug 24, 2022Liked by Dentmakers

Đã đọc bản tiếng anh bên The Curious nhưng vẫn qua đây đọc lại và không hề thất vọng luôn ạ! Cảm ơn tác giả vì đã bổ sung thêm nhiều thông tin giá trị để đối chiếu UwU

Expand full comment